Kadra

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kadrą !

Dyrektor- Monika Hartman

Monika Hartman - Dyrektor

Ukończyłam PWSZ w Ciechanowie specjalność język polski z logopedią, oraz uzyskując tytuł magistra- Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku w zakresie filologia polska specjalność nauczycielska. Posiadam 15 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako logopeda, oraz pedagog specjalny pracując w przedszkolach terapeutycznych w Płońsku, Legionowie i Warszawie, oraz w Prywatnych Gabinetach Lekarskich w Płońsku. Ukończyłam kurs bazowy: Terapia Behawioralna w teorii i praktyce – praca z trudnymi zachowaniami oparta o SAZ, Logorytmikę, oraz dwa kierunki studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika), Edukacji i Rehabilitacja Osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Od września 2018 roku jestem dyrektorem oraz właścicielem Językowo-Sportowych Niepublicznych Przedszkoli i Żłobków „Mali Giganci” w Płońsku. Praca jest moją pasją, tym w czym się spełniam. Razem ze wszystkimi pracownikami, których traktuję jak moją drugą rodzinę dokładam wszelkiej uwagi do tego, aby wszystkie dzieci , oraz Nasi rodzice czuli się w Naszych przedszkolach i żłobkach jak u siebie w domu. Dbam o bezpieczeństwo, rozwój Naszych podopiecznych, rozwijanie ich umiejętności, oraz budowanie poczucia własnej wartości. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwojga dzieci: Bartusia i Marcelinki.

Robert Hartman

ROBERT HARTMAN- Dyrektor ds. administracyjnych

Do tej pory pracowałem jako specjalista ds. sprzedaży inwestycyjnej, a wcześniej jako inżynier wsparcia technicznego ds. szkoleń w firmie fischer Polska. Od grudnia 2020 roku zacząłem pracę jak dyrektor ds. administracyjnych w Przedszkolu „ Mali Giganci”. W wolnym czasie poszerzam swoją wiedzę w zakresie historii starożytnej. Interesuję się również turystyką oraz motoryzacją.

dav

Natalia Wiśniewska - zastępca dyrektora

Ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dodatkowo jestem certyfikowanym instruktorem jogi dla dzieci. Jako nauczyciel pracowałam od 2016 roku. Obecnie pracuję na stanowisku zastępca dyrektora. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznawanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka i dostosowanie do nich metod nauczania. Praca z dziećmi daje mi mnóstwo satysfakcji, a obserwowanie ich postępów, motywuje do ciągłego rozwoju.

Żaneta Kubinska

Żaneta Kubińska - Nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, w zakresie specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kształcenie zintegrowane w Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ponadto ukończyłam kursy - Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie, a także Język migowy - poziom podstawowy. Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie - staram się nim obdarzać i zarażać. W pracy dążę do bycia nauczycielem twórczym i kreatywnym, który dzięki swoim pomysłom i proponowanym aktywnościom wywołuje uśmiech na twarzach dzieci. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Dzięki dzieciom uczę się innego spojrzenia na świat, a możliwość przebywania z nimi pozwala mi zdystansować się do wielu spraw.

izabela gołębiewska

Izabela Gołębiewska - nauczyciel

Ukończyłam studia o kierunku "edukacja zintegrowana i przedszkolna" , posiadam również kurs z Oligofrenopedagogiki. Jestem wychowawcą najmłodszej grupy. Uwielbiam swoją pracę! Dbam o to by w mojej grupie panowała ciepła, rodzinna atmosfera. Staram się by każde dziecko czuło się zauważone i bezpieczne. Cieszy mnie kiedy mogę wcielać się w różne role i zabierać dzieci w kolorowy świat baśni i nowych odkryć. Lubię kiedy dzieci uczą się poprzez kreatywne zabawy. Dużo satysfakcji i energii daje mi każdy uśmiech i efekty w rozwoju dzieci.

dav

Ewa Kucińska - nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie Pedagogika Specjalna. Uzupełniłam swoją wiedzę kończąc również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i Rehabilitacja Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogikę), Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne oraz Pedagogika Specjalna –edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Wybrałam te studia, ponieważ praca z dziećmi jest moją pasją. Codziennie uczę się od nich nowych rzeczy. Widząc jak się rozwijają i cieszą każdą chwilą spędzoną w przedszkolu, wiem, że moja praca ma sens. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać. Uwielbiam dzieci i praca z nimi sprawia mi ogromną radość.

Żaneta Kubińska- j. angielski

Żaneta Kubińska -nauczyciel języka angielskiego oraz języka francuskiego

Nauczyciel języka angielskiego i francuskiego oraz wychowania przedszkolnego. Absolwentka filologii romańskiej na UMK w Toruniu. Posiadam również certyfikat FCE oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego. Pracę z dziećmi rozpoczęłam osiem lat temu i codziennie utwierdzam się w przekonaniu, że lepszego wyboru drogi zawodowej dokonać nie mogłam. Z satysfakcją i zadowoleniem patrzę jak maluchy zdobywają nowe umiejętności i wiedzę. Jak rozbudzanie w nich ciekawości i wyobraźni procentuje ich zaangażowaniem i chęcią współpracy. Śpiew, tańce i różnego rodzaju zabawy są zawsze obecne na naszych zajęciach językowych, przez co dzieci chętnie powtarzają przyswojoną wiedzę, jak i uczą się nowych pojęć i słów. Staram się słuchać ich potrzeb, poznaję ich zainteresowania i z przyjemnością uczestniczę w przedszkolnym życiu.

Aneta Trzpil

Aneta Trzpil - nauczyciel

Studiuję pedagogikę o specjalności Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Wyższej szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Obecnie pracuję w Niepublicznym przedszkolu językowo - sportowym Mali giganci jako nauczyciel. W pracy stawiam na kreatywność i indywidualne potrzeby dziecka. Moja praca sprawia mi ogromną satysfakcję. Jestem osobą cierpliwą, uśmiechniętą oraz pozytywnie nastawioną do życia. Moją pasją są spacery po górach i praca z dziećmi.

Monika Szymańska

Monika Szymańska - nauczyciel

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna oraz studiów licencjackich edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zdecydowałam się na pracę z dziećmi, ponieważ daje mi to wiele satysfakcji. Pragnę inspirować dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia i rozwijanie ich pasji. Jestem szczęśliwą żoną i mamą 2-letniego synka. Wolny czas spędzam aktywnie ze swoją rodziną.

Kinga Frejsztat

KINGA FREJSZTAT - nauczyciel

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swojej pracy staram się dostrzegać indywidualne potrzeby oraz predyspozycje każdego dziecka. Poprzez swoją pracę chcę dać dzieciom poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Interesuję się kosmetologią i podróżami. Wolny czas spędzam aktywnie ze swoją rodziną i narzeczonym, lubię również czytać książki.

Judyta Chorążewicz

Judyta Chorążewicz - nauczyciel

Od półtora roku pracuję w żłobku Mali Giganci w grupie "Pszczółki". Z wykształcenia jestem magistrem edukacji integracyjnej i włączającej oraz pedagogiem wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną. Po ukończeniu szkoły miałam przyjemność pracować w przedszkolu ze starszymi dziećmi, jednakże chciałam się sprawdzić w pracy z młodszymi pociechami . To właśnie w tym miejscu zrozumiałam że najwięcej satysfakcji i radości dostaję na co dzień od tych maluchów. Dzieci są moją pasją odkąd sama byłam dzieckiem.Zawsze otaczałam się wśród młodszych i pełniłam rolę opiekuna.Myślę, że można to nazwać moim powołaniem. Jest to ciężka praca ,wymagająca wiele energii, cierpliwości, poczucia odpowiedzialności za życie tych małych istot. Natomiast nie ma nic bardziej wspanialszego jak obserwowanie ich postępów rozwoju. Myślę, że nikt bardziej w innej pracy nie okazałby większej wdzięczności niż one same, którą okazują nam na co dzień.

Paula Staniszewska

Paula Staniszewska - nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukończyłam studia licencjackie i magisterskie o specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Moim głównym celem w pracy nauczyciela jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zaspokajanie jego potrzeb oraz dokładanie wszelkich starań, aby czas spędzony w przedszkolu, był czasem wielu nowych doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz rozwijania zdolności i umiejętności. Praca z dziećmi jest dla mnie niekończącym się źródłem radości i satysfakcji, głównie podczas obserwacji ich postępów. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu ciepłej i przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, a także poprzez stałą weryfikację własnych działań.

dav

Paulina Domińska - asystent nauczyciela

Obecnie jestem studentką trzeciego roku studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pracę z najmłodszymi rozpoczęłam w 2019 roku na stanowisku asystent nauczyciela. W pracy dążę do bycia osoba twórczą i kreatywna. Swoimi pomysłami staram się wywoływać uśmiech na twarzach dzieci. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest dla mnie kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Praca z dziećmi jest nie tylko moim zawodem, ale przede wszystkim pasją, która każdego dnia przynosi mi mnóstwo satysfakcji mierzonej uśmiechami dzieci. Moje zawodowe motto : "Umysł to nie dzban, który należy wypełnić, ale ognisko, które wypada rozpalić". Jestem osobą cierpliwą, otwartą, ceniącą szczerość, o pogodnym usposobieniu, która z uśmiechem podąża przez życie. Uśmiech towarzyszy mi każdego dnia w pracy - uważam, że "śmiech to najmniejszy dystans między dwojgiem ludzi“.

Anna Pantow

Anna Pantow - asystent nauczyciela

Swoje pierwsze kroki w pracy z dziećmi stawiałam w jednym z przedszkoli kilka lat temu, w którym nabywałam doświadczenia i doskonaliłam swój warsztat. Ukończyłam szkolenie na opiekuna dziecięcego w Warszawie , a także posiadam ukończony kurs na asystentkę nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju . Jestem osobą o pogodnym usposobieniu szybko nawiązującą kontakty z ludźmi . W przedszkolu pracuję od 2 lat jako asystent nauczyciela w grupie ,,MISIE ", spełniając się i dzieląc swoje życie z moimi przedszkolakami . Praca z dziećmi jest moją pasją i daje mi ogromną radość i motywację do działania. Jest to niezwykła przygoda i pasmo niespodzianek. Aktywne uczestniczenie w ich rozwoju to niesamowite przeżycie , ale także wielka odpowiedzialność. Jestem jednak pewna , że nie zamieniłabym tej pracy na żadną inną.

Magdalena Dymowska

Magdalena Dymowska - asystent nauczyciela

Jestem szczęśliwa mama dwojga dzieci. Moje pasje to sport, podróże i muzyka. Wolny czas spędzam najchętniej z rodziną, sprawia mi to najwięcej radości. Obecnie pracuje w przedszkolu "Mali Giganci", na stanowisku - asystent nauczyciela. Swoją pozytywną energię staram się też przekazać dzieciom. Wybrałam pracę w przedszkolu, ponieważ daje mi ona wiele satysfakcji, a uśmiech dziecka jest najlepszą motywacją do działania i samorozwoju. Moje motto życiowe to: "Nigdy nie rezygnuj z marzeń".

Monika Gwiazdowska

Monika Gwiazdowska - asystent nauczyciela

Od września 2020 pracuję w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Posiadam 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i przyjemności. Szybko nawiązuję pozytywny kontakt z dziećmi, gdyż poświęcam im całe serce i energię. Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów. Wolny czas spędzam relaksując się przy muzyce lub ciekawej książce.

Magdalena Sienko

Magdalena Sienko - asystent nauczyciela

Ukończyłam Społeczne Liceum Ogólnokształcące. Posiadam 13-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Od dwóch lat pracuję w przedszkolu Mali Giganci .Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości, daje poczucie spełnienia a także dostarcza pozytywnej energii. Bardzo lubię dzieci i z wielką chęcią uczestniczę w ich edukacji. Uśmiechy jakimi na codzień obdarowują mnie to jest najpiękniejszy upominek dzięki któremu każdego dnia cieszy się moje serce Zaś tupot małych nóżek, uścisk małych rączek oraz wesoła buźka to największa nagroda. Ważne jest dla mnie przede wszystkim towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy, wspieranie w trudnych sytuacjach. Sama również uczę się od moich podopiecznych wielu rzeczy bo jak pisał Paulo Coelho: '' Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy cieszyć się bez powodu , być ciągle czymś zajętym i domagać się-ze wszystkich sił tego, czego pragnie'' Jestem przekonana że dokonałam dobrego wyboru w sprawie swojej ścieżki zawodowej. Praca z dziećmi jest moją pasją. W wolnym czasie lubię czytać książki, słuchać muzyki

Karolina Czerwieniec

Karolina Czerwieniec - opiekun dziecięcy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego na kierunkach: Nauki o rodzinie - mediacja rodzinna oraz magisterium z pedagogiki. Swoje kształcenie kontynuowałam w Centrum Rozwoju Personalnego w dziedzinie logopedii. Ukończyłam kursy umożliwiające pracę z dziećmi dotkniętych autyzmem oraz z zaburzeniami integracji sensorycznej. Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą 3 letniej Leny. W Małych Gigantach pracuję od września 2019, opiekując się najmłodszymi dziećmi. Prowadzę również indywidualne oraz grupowe zajęcia z logopedii. Swoje doświadczenie zdobywałam przede wszystkim jako mama, ale również na licznych praktykach w Polsce oraz za granicą. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i radości. Jestem dumna, gdy moi podopieczni zdobywają kolejne szczeble swojego rozwoju, a najlepszą nagrodą dla mnie, jest ich uśmiech.

Aleksandra Kapczyńska

Aleksandra Kapczyńska - opiekun dziecięcy

Mam 22 lata. Ukończyłam studia dyplomowe na kierunku Pedagogiki Wczesnoszkolno-Przedszkolnej. Aktualnie kontynuuje swoje kształcenie na studiach II stopnia z Diagnozy Terapeutyczno-Pedagogicznej. Dzięki temu, iż jestem certyfikowanym instruktorem dogoterapii/kynoterapii prowadzę tak owe zajęcia w placówce Małych Gigantów, wraz ze swoim specjalnie przeszkolonym psem. Posiadam również szkolenia, które uprawniają mnie do prowadzenia takich zajęć jak bajkoterapia czy też zajęć sensorycznych. Kocham dzieci, a praca w Małych Gigantach, którą rozpoczęłam 2 stycznia 2020 roku uświadomiła mi, iż przebywanie z nimi może dawać człowiekowi dużo radości oraz przekazywać wiele nowych doświadczeń. Poznałam tu również wiele cudownych ludzi, dzięki którym atmosfera jest nie do zastąpienia. Po za światem pracy, która jest dla mnie ogromna przyjemnością, kocham zwierzęta do których zaliczamy przede wszystkim psy i konie, z którymi wiąże swoje życie już od prawie 10 lat.

Żaneta Czerniakowska

Żaneta Czerniakowska - opiekun dziecięcy

Ukończyłam liceum Ogólnokształcące . Posiadam różne kursy związane z pracą . Między innymi Kurs na Opiekuna dziecięcego ,kurs z Sensoplastyki, posiadam też Kurs Trenera Tańca. Obecnie jestem szczęśliwą mamą trzyletniego synka Oskara. Jestem osobą bardzo pogodną o wesołym usposobieniu, która interesuje się tańcem i śpiewem .Wolnej chwili uwielbiam spędzać jak najwięcej czasu z synkiem . Dlaczego pracuję w żłobku? Ponieważ, ta praca daje mi ogromną satysfakcję, przede wszystkim wtedy, kiedy dzieci odwdzięczają się swoją radością, zaufaniem i miłością… gdy widzę uśmiech i radość w oczach dzieci. Jestem przekonana, że dokonałam dobrego wyboru w sprawach swojej ścieżki zawodowej.

Kinga Kownacka

KINGA KOWNACKA - opiekun dziecięcy

Obecnie kończę dwuletnią naukę w Publicznej Szkole Policealnej w Płońsku na kierunku - Opiekun dziecięcy. Od roku pracuję jako OPIEKUN DZIECIĘCY w żłobku,, Mali giganci '' w grupie Pszczółki. Ukończyłam liczne kursy m.in. -Animator zabaw dziecięcych - Bajkoterapia - Taniec. Aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój współtworzę również zajęcia z Sensoplastyki. Jestem osobą energiczną, ambitną, zawsze uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do świata i ludzi. Mam ogromne doświadczenie w opiece nad dziećmi. Każdy dzień pracy w żłobku daje mi ogromną satysfakcję i radość z obserwacji rozwoju maluszków.

Patrycja Rychter

Patrycja Rychter - opiekun dziecięcy

Jestem studentką z ukończonym kursem na opiekuna w żłobku bądź klubie dziecięcym. Jestem osobą ciepłą, energiczną i zawsze uśmiechniętą. Opieka nad dziećmi to nieodłączny element mojego życia napawający mnie pozytywną energią i ogromną motywacją do samorozwoju. Dzieci uczą mnie szczerej radości, miłości, doceniania najmniejszych drobiazgów. Każdy dzień w żłobku kończę z ogromną satysfakcją i motywacją do kolejnych zajęć. W wolnych chwilach uwielbiam podróżować, zagłębiać się w literaturze, odkrywać nowe smaki.

fullsizer

KAMILA WYSOCKA - TERAPEUTA

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu finanse i rachunkowość. Ukończyłam studia wyższe z zarzadzania w przedsiębiorstwie. Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracując w instytucji finansowej oraz na stanowisku asystentki. Kwalifikacje nauczycielskie oraz edukację przedszkolną i wczesnoszkolną zdobyłam na studiach podyplomowych. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej oraz studia podyplomowe na kierunku technik handlowiec i sprzedawca. Stale podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach tj. Terapia Ręki, diagnoza logopedyczna, dylematy logopedy przedszkolnego w praktyce, metody aktywizujące w nauczaniu i wiele innych. Jestem trenerem TUS. Praktykę zdobyłam w Językowo- Sportowym Niepublicznym Przedszkolu „Mali Giganci” w Płońsku jako pedagog specjalny i logopeda, w którym też prowadzę zajęcia . Obecnie pracuję na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku . W swojej pracy skupiam się na rozwoju dziecka w każdym jego obszarze, zarówno emocjonalnym, poznawczym, społecznym i fizycznym. Jestem nastawiona na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych i życiowych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji oraz czuwaniem nad prawidłowym rozwojem mowy.

Agata Domańska

Agata Domańska- asystent nauczyciela

Nazywam się Agata Domańska, mam 27 lat. Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz jestem magistrem kryminologii. Swoją przygodę z maluszkami zaczęłam 4 lata temu. Jestem osoba pogodną, otwartą, pełną ciepła. Uwielbiam pracować z dziećmi. Gdy widzę radość malucha kiedy wchodzi na sale, wiem,ze to co robię ma duże znaczenie w życiu małego człowieka.

Paulina Szczesniak

Paulina Szcześniak- asystent nauczyciela

Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku. Następnie rozpoczęłam studia chemiczne w WAT w Warszawie, których niestety nie ukończyłam. Obecnie pracuje w Przedszkolu "Mali Giganci". Uczę się w Szkole Policealnej na kierunkach: Opiekun dziecięcy oraz Terapeuta zajęciowy. Prywatnie jestem uśmiechniętą, pomocną, aktywną mamą dwójki wspaniałych dzieci. Praca z dziećmi jest spełnieniem mojego marzenia z dzieciństwa, dając mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia.

Paulina Malińska

Paulina Malińska – asystent nauczyciela

Obecnie pracuję na stanowisku asystent nauczyciela. Z dnia na dzień poszerzam swoją wiedzę opieki nad cudownymi istotkami jakimi są dzieci. Pracę z dziećmi zaczęłam jako niania, to właśnie wtedy poczułam, że swoją przyszłość chcę wiązać z tym zawodowo. Jestem miłą, ciepłą, wrażliwą , pełną empatii osobą. Dlaczego wybrałam pracę z dziećmi? Bo to właśnie one dają mi powody do szczęścia.

Julia Mazanek

Julia Mazanek- nauczyciel

Jestem absolwentką Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pultusku. Na tejże uczelni ukończyłam studia licencjackie o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i rodzinna oraz studia magisterkie o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Kolejnym etapem kształcenia były studia podyplomowe o specjalizacji edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i zadowolenie. Celem mojej pracy jest szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troska o jego prawidłowy rozwój. Ważne jest dla mnie, by każde dziecko czuło się wartościowe, ważne oraz bezpieczne.

Olga Wiśniewska

Olga Wiśniewska- asystent nauczyciela

W przedszkolu "Mali GIGANCI" pracuję na stanowisku - asystent nauczyciela w grupie "Zajączki". Szybko nawiązuję pozytywny kontakt z dziećmi poprzez rozmowę, wspólną zabawę. Wybrałam pracę w przedszkolu, ponieważ praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Jestem osobą cierpliwą, ceniącą szczerość. Dzieci uczą mnie radości z najmniejszych rzeczy oraz szczerej miłości. "Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat."

Daria Klus

Daria Klus- asystent nauczyciela

Mam 20 lat i jestem studentką II roku studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim, kierunku pomoc społeczno-wychowawcza rodzinie i dziecku. Swoją przygodę z pracą z dziećmi zaczęłam tego roku w naszym przedszkolu Mali Giganci i przekonałam się, że to jest właśnie to co chcę robić w przyszłości. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe a obserwowanie ich rozwoju i praca z nimi, sprawia mi dużą satysfakcję i przyjemność.

Gabriela Wiśniewska

Gabriela Wiśniewska- opiekun dziecięcy

Nazywam się Gabriela Wiśniewska i ukończyłam liceum ogólnokształcące. Od października zaczynam studia w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Praca z maluchami w żłobku daje mi wiele radości i pozytywnej energii do działania. Planuje zrobić w najbliższym czasie kursy. Uśmiech dziecka jest ważny, bo kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat.